Μακεδονικος

Μικρή πισίνα

Μακεδονικός μικρή πισίνα

Σε αυτό το τμήμα θα φέρεται τα μικρά σας αστεράκια και εμείς με την αγάπη μας θα τους βοηθήσουμε να εξοικειωθούν με το νερό και να το αγαπήσουν. Μέσα από το παιχνίδι θα τους διδάξουμε αναπνοή, επίπλευση, βύθιση προώθηση και χειρισμό του σώματος μέσα στο νερό με ασφάλεια. Το παιδί κοινωνικοποιείται και αναπτύσσει τις κινητικές του δεξιότητες.

Η οικογένεια του μακεδονικού

Μικρή πισίνα

Σε αυτό το τμήμα θα φέρεται τα μικρά σας αστεράκια και εμείς με την αγάπη μας θα τους βοηθήσουμε...

ακαδημίες

Τα παιδιά μαθαίνουν σταδιακά τα δύο στυλ ελεύθερο - ύπτιο με την χρήση σανίδας και βουτιές...

πέδιλοι

Σ' αυτό το τμήμα βελτιώνουμε την τεχνική στο ελεύθερο και ύπτιο με την χρήση των πέδιλων. Παράλληλα...

Προαγωνιστικά

Οι νεαροί κολυμβητές μαθαίνουν τις αγωνιστικές τεχνικές. Διδάσκονται βασικές αρχές...

Αγωνιστική

Το τμήμα απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου. Στόχος είναι να βελτιώσουν τις αγωνιστικές...

Μακεδονικός Κολύμβηση
Κολυμπήστε μαζί μας

Κάντε ένα δοκιμαστικό και αποφασίστε αν θα μας επιλέξετε.

Μακεδονικός κολύμβηση προπονητές κολύμβησης